Vanuit de rechtbank en de brancheorganisaties Horus moeten wij voldoen aan jaarlijks terugkerende opleidingseisen.

Jaarlijks wordt de boekhouding door een erkende accountant gecontroleerd.

Vervanging tijdens vakantie of eventuele calamiteiten is geregeld via Bewindvoerdersnetwerk.

Er is een uitvoerige klachtenprocedure op de site van Bewindvoerdersnetwerk te vinden.

logo PBI rgb 40 px hoog