Bewindvoering

Als u tijdelijk of voor een langere periode niet in staat bent om uw eigen financiële zaken te behartigen kunt u onderbewindgesteld worden. Het verzoek hiertoe kunt u zelf doen of kan door familie van u gedaan worden. Met een onderbewindstelling wordt het vermogen van de betrokkene beschermd.
Beschermingsbewind vraagt u aan bij de rechtbank. U dient ons te voorzien van een:
Ingevuld en ondertekend verzoekschrift eventueel voorzien van akkoordverklaringen van uw familie.

 • Medisch, psychologisch of maatschappelijk rapport

Vervolgens wordt er een zitting gepland waar u voor uitgenodigd wordt. Tijdens deze zitting beslist de rechter of het bewind wordt ingesteld. Als het bewind wordt uitgesproken treedt Gewoon Beheer op als uw wettelijk vertegenwoordiger voor wat betreft uw geldzaken.
Nadat wij de beschikking van de rechtbank hebben ontvangen starten wij het beheer op. Bij bewindvoering verrichten wij de volgende werkzaamheden die zijn inbegrepen in de maandvergoeding:

 • Het ontvangen en afhandelen van de post
 • Ontvangen van alle inkomsten op de beheerrekening; ook toeslagen
 • Inventariseren vaste lasten, inkomsten, bezittingen en schulden
 • Betalen van de vaste lasten, inclusief leefgeld
 • Aanvragen bijzondere bijstand
 • Afsluiten, wijzigen en opzeggen verzekeringen
 • Declareren ziektekosten bij de zorgverzekeraar
 • Opstellen van een budgetplan
 • Belastingaangifte Box 1
 • Betalingsregelingen treffen met schuldeisers
 • Begeleiding richting een schuldhulpverleningstraject
 • Ondersteuning tijdens een MSNP- of WSNP-traject
 • Afleggen jaarlijkse rekening en verantwoording aan de Kantonrechter

De duur van de onderbewindstelling is gelijk aan de periode waarin de lichamelijke beperking, psychische beperking of emotionele omstandigheid aanwezig is. In het algemeen wordt het beschermingsbewind uitgesproken voor onbepaalde tijd. Of zolang als iemand door de lichamelijke of geestelijke beperking niet in staat is om de financiële zaken zelf te regelen. Het is mogelijk om het beschermingsbewind vroegtijdig op te heffen. De cliënt kan daarvoor een gemotiveerd verzoek sturen naar de kantonrechter. De bewindvoerder zorgt ervoor dat alles op de juiste wijze wordt afgewikkeld voor de beëindiging.

logo PBI rgb 40 px hoog