Gewoon Beheer

Gewoon Beheer bestaat sinds september 2006 en is een kleinschalig bewindvoerderskantoor. Het werkgebied betreft Roosendaal/Bergen op Zoom en wijde omgeving. Door de kleinschaligheid kunnen wij maatwerk leveren op het gebied van beschermingsbewindvoering. 


Als door ouderdom, ziekte, schulden of psychische problemen iemand zijn geldzaken niet of niet meer kan regelen, kan deze taak worden overgenomen door derden. Familie of een professional kan dan benoemd worden tot bewindvoerder. Gewoon Beheer kan als professioneel bewindvoerder zorgen voor duidelijkheid en rust omdat er geen emotionele betrokkenheid speelt.


Bij het goed uitvoeren van het beheer is het belangrijk dat men zich probeert te verplaatsen in de situatie van de cliënt. Medewerking van de cliënt is belangrijk voor het welslagen van het beschermingsbewind.

Gewoon Beheer neemt deel aan Bewindvoerdersnetwerk; een netwerk van inkomensbeheerders en bewindvoerders dat kennis en ervaring met elkaar uitwisselt. Daarnaast wordt waarneming, indien nodig, vanuit dit netwerk geregeld. Gewoon Beheer leidt cliënten, indien dit noodzakelijk en mogelijk is, naar een schuldhulpverleningstraject toe. Schuldhulpverlening wordt dus niet door hen uitgeoefend maar ondergebracht bij de daarvoor bestemde instanties zoals bijvoorbeeld gemeenten en Kredietbanken. 

Onze contactgegevens: 

info@gewoonbeheer.nl 
0165-560410

 

 Past budgetbeheer beter bij u?

 

 

logo PBI rgb 40 px hoog