Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken.
www.wijzeringeldzaken.nl

Schuldenwijzer geeft snel en veilig een overzicht van de beslagen op je inkomsten.
www.schuldenwijzer.nl

Informatie van de Rijksoverheid:
www.rijksoverheid.nl/bewind

Inzicht in uw geldzaken met het Nibud:
www.nibud.nl

Landelijk curatele- en bewindregister:
www.curateleenbewindregister.rechtspraak.nl

Nationale Ombudsman:
https://www.nationaleombudsman.nl

Wegwijzer voor het regelen van vertegenwoordiging:
www.goedvertegenwoordigd.nl

Mentorschap netwerk Nederland:
www.mentorschap.nl

Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg (Mezzo):
www.mezzo.nl

Het juridisch Loket:
https://www.juridischloket.nl

Moeilijke dingen makkelijk uitgelegd:
https://www.steffie.nl

Alles over toeslagen:
https://uitlegtoeslagen.nl/

Wist u dat...
Lang niet alle kinderen naar de tandarts gaan. Verrassend, want de basisverzekering vergoedt bijna alle tandartskosten voor kinderen onder de 18. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekering

logo PBI rgb 40 px hoog