De kosten van bewindvoering worden vastgesteld door de kantonrechter. Uitgangspunt zijn de tarieven zoals vastgesteld door het Landelijk overleg kantonrechters (LOK).

Als blijkt dat er extra werkzaamheden moeten worden verricht dan zal de bewindvoerder vooraf aan de Kantonrechter toestemming vragen om extra uren in rekening te mogen brengen. Het kan dan gaan om activiteiten die in de lijst van niet gewone werkzaamheden genoemd zijn.

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW

Kosten alleenstaande:

Intake € 709,00
Maandelijkse kosten standaard € 125,54
Maandelijkse kosten bij problematische schulden € 162,44

 

Kosten 2-persoonshuishouden:

Intake € 850,50
Maandelijkse kosten standaard € 150,54
Maandelijkse kosten bij problematische schulden èèn persoon € 172,73
Maandelijkse kosten bij problematische schulden twee personen € 194,81

logo PBI rgb 40 px hoog