De kosten voor budgetbeheer zijn bij Gewoon Beheer inkomensafhankelijk. Tel al uw inkomsten (incl toeslagen, vakantiegeld, dertiende maand etc.) bij elkaar op en dan kunt u in de onderstaande tabel zien in welke catagorie u valt.

Tarieven 2019  
Uw gemiddelde netto inkomen per maand bedraagt   Tarief beheervergoeding in € per maand  
Niet meer dan € 900,00  € 65,-  
Tussen de € 900,- en € 1300,-  € 80,-  
Tussen de € 1300,- en € 1700,-  € 85,-  
€ 1700,- of meer  € 95,-  
     
Entreevergoeding € 425,-  
Afhandelen dossier bij vertrek € 95,-  
Advies en bijzondere dienstverlening volgens uurtarief € 67,80  

 

Beheervergoeding:
De maandelijkse standaard handelingen zoals overboekingen, controles, verantwoording, normale contacten met cliënt, bank en debiteuren/crediteuren.

Entreevergoeding:
Intakegesprek met cliënt, maken beheerplan, openen beheerrekening, omzetten inkomsten en uitgaven naar beheerrekening en omzetten post.

Bijzondere dienstverlening:
1. extra cliëntencontacten c.q. besprekingen derden
2. werkzaamheden die niet vallen onder de bovengenoemde standaard handelingen
3. op verzoek van cliënt zoals belastingaangifte, aanvraag bijzondere bijstand, kwijtschelding OZB, aanvraag huur-/zorgtoeslag etc.
4. schuldeninventarisatie

logo PBI rgb 40 px hoog